Vaccinationer

Influenzavaccine:

Influenzavaccinen gives gratis til følgende grupper:

  • Gravide i 2. eller 3. trimester

Vaccinationen er dog gratis til og med udgangen af februar 2019 for gravide, der på vaccinationstidspunktet er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter.

Pris for øvrige personer: 250 kr.