Personale

Janni Stentoft Truelsen

Konsultationssygeplejerske Janni Stentoft Truelsen  Janni er uddannet sygeplejerske i 1990. Hun er 55 år og har flere års erfaring fra almen praksis, har været hjemmesygeplejerske i 8 år og har bred erfaring fra flere sygehusafdelinger i Aarhus. Janni har endvidere arbejdet på Grønland som sygeplejerske. Janni tager sig af tidsbestillinger, blodprøver, halspodninger, urinundersøgelser, hjertekardiogram og lungefunktionsundersøgelser. Desuden tager Janni sig af kontrol af patienter med kroniske sygdomme, som diabetes, KOL, hypertension. Hjerte-karsygdomme.  Sårpleje. Børne- og rejsevaccinationer, svangre konsultationer, P-pille kontrol, øreskyl og andre sygeplejopgaver håndteres ligeledes af Janni. Janni er desuden uddannet vægtstopkonsulent.

Ester Knudsen

Sekretær Ester Knudsen  Flere års erfaring fra Almen praksis.  Mandag til torsdag fra 10.30-14.30. Passer sekretariatet, tager telefoner, tidsbestillinger, receptfornyelser, urinundersøgelser, akutblodprøver CRP og L+D, samt diverse sekretærfunktioner.

Studentermedhjælpere/Medicinstuderende:  Frederikke, Thomas, Anne og Anna passer sekretariatet fredag formiddag, samt ved behov, hvor det faste personale er fraværende.